Fundusze Europejskie

Firma JAAQOB HOLDING Sp. z o.o. Sp.k. otrzymała wsparcie w formie grantu dla projektu Polskie Mosty Technologiczne, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Cele projektu

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji
innowacyjnych przedsiębiorstw.

Planowany efekt

Sprzedaż usług JAAQOB HOLDING Sp. z o.o. Sp.k.
na rynku Meksyku oraz Arabii Saudyjskiej.

Strona www projektu: https://www.paih.gov.pl/pmt

Wartość projektu – Meksyk:
180 000,00 zł

Wartość projektu – Arabia Saudyjska:
180 000,00 zł