fbpx
JAAQOB HOLDING<sup>®</sup> — <br />Twój partner w strategii ESG

JAAQOB HOLDING®
Twój partner w strategii ESG

Już od 1.01.2024 r., zgodnie z unijną dyrektywą CSRD, największe firmy będą musiały raportować, w jaki sposób zarządzają kwestiami zrównoważonego rozwoju. 2023 rok jest zatem czasem przygotowań. Powierz opracowanie strategii ESG specjalistom z JAAQOB HOLDING®. Zyskaj pełny plan działań i pomoc w raportowaniu.

Czytaj więcej

Co to jest strategia ESG?

ESG (Environmental Social Governance) to odpowiedź biznesu na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju, w tym nowe regulacje. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za podejmowane decyzje i działania weryfikuje się w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i ładu korporacyjnego. Podstawowe założenia i elementy strategii ESG z jednej strony nakładają na firmy określone obowiązki, z drugiej zapewniają im szereg korzyści. Warto je poznać już dziś.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania?

Parlament EU przyjął 10.11.2022 r. dyrektywę CSRD. I choć pierwsze zmiany dotyczą największych firm, to nowe przepisy obejmą cały rynek.

Dyrektywa nakazuje obowiązkowe składanie raportów o działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Większość firm w ogóle nie jest przygotowana na realizowanie tego typu działań! Warto odpowiednio wcześniej opracować i wdrożyć strategię ESG, która pomoże zaplanować odpowiednie działania.

Obowiązkiem raportowania objęte są na razie największe podmioty. Jednak będą one zgłaszały się do swoich dostawców z sektora MŚP o konkretne wyliczenia np. śladu węglowego. Z tego powodu MŚP powinny szybciej zacząć wdrażać strategię ESG, aby dotrzymać kroku swoim partnerom biznesowym i utrzymać kontrakty.

Terminy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (CSRD) i wynikające z nich proponowane daty wdrożenia strategii ESG

Rodzaj organizacji

Termin raportowania

Proponowany termin wdrożenia strategii ESG
Wdrożenie strategii ESG nie jest obowiązkowe, ale jest naturalną konsekwencją założeń dyrektywy

Jednostki, które raportują zgodnie z UoR
i podlegają dyrektywie NFRD

Dane zbierane są przez cały 2024 r.
aby na początku 2025 r. opublikować z nich raport

2023 r.

Duże podmioty prywatne i publiczne spełniające dwa z kryteriów:

 • powyżej 250 pracowników
 • suma bilansowa powyżej 20 mln euro
 • roczne przychody powyżej 40 mln euro.

Dane zbierane są przez cały 2025 r.
aby na początku 2026 r. opublikować z nich raport

2024 r.

Małe i średnie spółki giełdowe spełniające dwa z trzech kryteriów:

 • powyżej 10 pracowników
 • suma bilansowa powyżej 350 tys. euro
 • roczne przychody powyżej 700 tys. euro

Dane zbierane są przez cały 2026 r.
aby na początku 2027 r. opublikować z nich raport

2025 r.

 • Rodzaj organizacji

  Jednostki, które raportują zgodnie z UoR
  i podlegają dyrektywie NFRD

  Termin raportowania

  2023 r.

  Proponowany termin wdrożenia strategii ESG
  Wdrożenie strategii ESG nie jest obowiązkowe, ale jest naturalną konsekwencją założeń dyrektywy

  Dane zbierane są przez cały 2024 r.
  aby na początku 2025 r. opublikować z nich raport

 • Rodzaj organizacji

  Duże podmioty prywatne i publiczne spełniające dwa z kryteriów:

  • powyżej 250 pracowników
  • suma bilansowa powyżej 20 mln euro
  • roczne przychody powyżej 40 mln euro.

  Termin raportowania

  2024 r.

  Proponowany termin wdrożenia strategii ESG
  Wdrożenie strategii ESG nie jest obowiązkowe, ale jest naturalną konsekwencją założeń dyrektywy

  Dane zbierane są przez cały 2025 r.
  aby na początku 2026 r. opublikować z nich raport

 • Rodzaj organizacji

  Małe i średnie spółki giełdowe spełniające dwa z trzech kryteriów:

  • powyżej 10 pracowników
  • suma bilansowa powyżej 350 tys. euro
  • roczne przychody powyżej 700 tys. euro

  Termin raportowania

  2025 r.

  Proponowany termin wdrożenia strategii ESG
  Wdrożenie strategii ESG nie jest obowiązkowe, ale jest naturalną konsekwencją założeń dyrektywy

  Dane zbierane są przez cały 2026 r.
  aby na początku 2027 r. opublikować z nich raport

ESG jest szansą na lepsze jutro

Z lasu należy wycinać tylko tyle drzew, ile może w danym miejscu odrosnąć.
To zdanie prezentuje prostą mądrość i konieczność świadomego zarządzania zasobami. Jego przesłanie można przełożyć na wszystkie aspekty ludzkiego życia, tymczasem istnieje globalny problem nadużywania zasobów i degradacji środowisk: naturalnego, gospodarczego i społecznego.

Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju, również w biznesie, jest szansą na pozytywne zmiany w naszym otoczeniu. Na życie zdrowsze, spokojniejsze i bardziej satysfakcjonujące dla nas oraz przyszłych pokoleń.

Dlaczego firmy mają wdrożyć strategię ESG?

Ochrona środowiska
Czas na zatrzymanie wzrostu globalnej temperatury dramatycznie się kurczy. W strategii ESG istnieje komponent środowiskowy, który pozwala przedsiębiorstwom skutecznie hamować negatywne zmiany klimatu poprzez krótko i długofalowe decyzje.

Czynniki społeczne
Respektowanie praw człowieka to element ESG, na który biznes ma ogromny wpływ, oferując godne warunki pracy czy dbając o swoje bezpośrednie otoczenie.

Ład korporacyjny
Governance, czyli ład korporacyjny, określa konieczność zarządzania w sposób uczciwy i transparentny. Zakłada sprawiedliwość wynagrodzenia, prawa akcjonariuszy czy temat walki z korupcją.

Opracowanie i działanie wg strategii ESG niesie za sobą liczne korzyści. Już dziś na podstawie czynników ESG tworzy się ratingi i oceny pozafinansowe firm. Pozytywna ocena pozwala wyróżnić się na tle konkurencji, pozyskać inwestorów oraz przychylność interesariuszy.

JAAQOB HOLDING® od lat wspiera przedsiębiorstwa w budowaniu silnych marek.

Jesteśmy wiarygodnym partnerem współpracującym z korporacjami i sektorem MŚP.

Zamów strategię ESG

Korzyści z wprowadzenia strategii ESG

 • Większa wiarygodność dla interesariuszy
 • Łatwiejsze pozyskanie finansowania od banków
 • Większa szansa na pozyskanie środków unijnych
 • Ułatwiony dostęp do środków inwestorów
 • Większa skuteczność w budowaniu Employer Branding
 • Działanie zgodne z prawem polskim i dyrektywą UE
 • Poprawa wizerunku i zdobycie zaufania odbiorców z młodszych pokoleń, którym zależy na zrównoważonym rozwoju
 • Sprawczość: pozytywny wpływ na najważniejsze problemy w skali lokalnej i globalnej
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej
 • Możliwość pozyskania nowych partnerów biznesowych
 • Optymalizowanie kosztów

Jak wybrać dobrego partnera ESG?

Wybierając partnera ESG warto rozważyć współpracę ze specjalistami, mającymi doświadczenie w przeprowadzaniu analiz i opracowywaniu globalnych założeń dla firm. Współpraca z doświadczonym partnerem pozwala uniknąć kosztownych błędów, dostosować założenia strategii do organizacji oraz szybciej wcielić jej cele w życie.

Firma, która może realnie pomóc organizacjom przygotowującym się do raportowania strategii ESG powinna łączyć kompetencje opracowywania strategii dla firm z wiedzą o najnowszych przepisach i dyrektywach unijnych, które opisują nowe założenia.

JAAQOB HOLDING®
Twój partner w strategii ESG

Od wielu lat wspieramy firmy w tworzeniu strategii i w prowadzeniu działań marketingowych. Skutecznie realizujemy cele biznesowe dla naszych klientów. Założenia, które opracowujemy, powstają w wyniku szczegółowych analiz dotyczących zarówno sytuacji samej firmy, jak i jej otoczenia biznesowego.
Opracowaliśmy setki strategii marketingowych, w tym strategii zrównoważonego rozwoju, które dały nam ogromne doświadczenie we współpracy zarówno z mniejszymi, jak i globalnymi podmiotami.

Oferujemy kompleksową usługę dla firm od opracowania strategii ESG po przygotowanie raportu ESG.

Nie czekaj z realizacją strategii ESG na ostatnią chwilę

Już dziś zrób pierwszy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju firmy.

Zamów strategię ESG

Najczęściej zadawane pytania

 • Strategia ESG to zintegrowany plan działań, w którym firmy i organizacje zarządzają trzema kluczowymi obszarami: środowiskowym (Environmental), społecznym (Social) oraz zarządczym (Governance). Celem ESG jest zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, organizacji i społeczeństwa. Przejawia się między innymi przez minimalizowanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko, zapewnianiu osobom zatrudnionym bezpiecznych i godnych warunków pracy, wspieranie społecznych inicjatyw czy uczciwe zarządzanie i respektowanie interesów akcjonariuszy.

 • Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju pozwoli firmom w najbliższym czasie uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych. Szczegóły określa unijna dyrektywa CSRD, która opisuje wszelkie wymogi i regulacje w tym obszarze. Ponieważ wymaga ona od przedsiębiorców raportowania działań wobec społeczności, ochrony środowiska, czy aspektów ekonomicznych — warto wcześniej określić strategię, która pozwoli wytyczyć określone cele w tych obszarach.

  Ponadto przyczyną narzucenia na firmy działań związanych ze zrównoważonym rozwojem CSR (Corporate Social Responsibility) jest konieczność szybkiego reagowania na zachodzące zmiany globalne: klimatyczne, społeczne i korporacyjne. Tylko integrowanie wszystkich stron: biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych — pozwoli skutecznie realizować założenia 17 celów zrównoważonego rozwoju, które zostały określone podczas szczytu ONZ w 2015 roku.

 • Dyrektywa CSRD obejmuje zarówno duże organizacje jak i firmy sektora MŚP.
  Terminy są zróżnicowane — obowiązek raportowania niefinansowego dla największych przedsiębiorstw przypada już na styczeń 2025 roku (raportowanie działań za rok 2024). Mniejsze firmy, zostaną objęte obowiązkiem w następnych latach.

  Małe przedsiębiorstwa są często dostawcami produktów i usług dla dużych korporacji. Dlatego ład korporacyjny czy kwestie związane ze środowiskiem i lokalną społecznością dotyczą również najmniejszych podmiotów.

 • Jedną z głównych korzyści, jaką zapewnia strategia ESG w firmie, jest wysoka wiarygodność przedsiębiorstwa, które wprowadza w życie poszczególne aspekty zrównoważonego rozwoju. Na podstawie czynników ESG tworzy się ratingi, a pozytywna ocena ułatwia pozyskanie inwestorów i finansowania z banków. Ponadto odpowiednio wczesne opracowanie i wdrożenie stretegii ESG, ułatwia wypełnienie obowiązku prawnego, jakim jest raportowanie działalności kwestii zrównoważonego rozwoju. Ład korporacyjny, czy wrażliwość na tematy społeczne oraz klimatyczne przyczynia się również do skutecznej budowy Employer Brandig, przyspiesza budowanie przewagi konkurencyjnej i pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.

 • JAAQOB HOLDING® opracowuje strategię ESG, wspomaga firmy w jej wdrożeniu oraz raportowaniu działań zrównoważonego rozwoju. Od wielu lat specjalizuje się w opracowywaniu strategii dla firm — zarówno dla dużych podmiotów, jak i firm z sektora MŚP. Dzięki temu szybko dostrzega możliwości i ograniczenia wynikające z tego procesu, by następnie efektywnie go realizować. Swoją skuteczność opiera ponadto na obszernej wiedzy z zakresu wymogów i najlepszych praktyk CSR oraz ESG.

  Bezpłatna konsultacja

  Zastanawiasz się, jak zwiększyć sprzedaż w firmie i jednocześnie skutecznie budować markę? Być może potrzebujesz porozmawiać o marketingu lub efektywnej strategii biznesowej? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji eksperckiej – zadaj nam dowolne pytanie, a nasi eksperci bezpłatnie przedstawią Ci rozwiązania i kierunki marketingowe, które będą realizować cele biznesowe Twojej firmy. Wypełnij formularz, aby umówić się w dogodnym dla Ciebie terminie na konsultację.