fbpx
Analiza strategiczna

Analiza strategiczna

Zastanawiasz się jak poprawić kondycję swojej firmy i wyprzedzić konkurencję? Zdiagnozuj problemy i uwolnij ukryty potencjał swojego biznesu dzięki analizie strategicznej firmy!

Każdy przedsiębiorca w pewnym momencie swojej działalności napotyka na barierę rozwoju. Coraz silniejsza konkurencja odbiera nam klientów, a to co wcześniej się sprawdzało – jest już mniej skuteczne. W trakcie prac analitycznych szukamy odpowiedzi na pytania, które pomogą Ci w skutecznym rozwoju firmy. Skorzystaj ze wsparcia naszych specjalistów i podejmuj najbardziej zyskowne decyzje biznesowe!

Czytaj więcej

Analiza kluczem do sukcesu

Brak profilaktyki w tym zakresie prędzej czy później kończy się pogarszającą się kondycją firmy: spada sprzedaż, marże, odchodzą klienci. W krytycznych chwilach zazwyczaj podejmowane są działania ad hoc, chaotyczne i niespójne ze środowiskiem marketingowym firmy.

Różne, nieprzewidziane sytuacje rynkowe powodują, że prowadzenie biznesu bez konkretnego planu jest dzisiaj mocno ryzykowne.

Podobnie jak w medycynie podstawą planu leczenia jest diagnostyka tak w biznesie podstawą planowania strategicznego przedsiębiorstwa są analizy i audyty, które pokazują jak firma wypada na tle rynku, konkurencji i jakie obszary wymagają podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

Raport analityczny odpowiada często na trudne pytania, które stoją przed przedsiębiorcami ale jest drogowskazem do dalszych działań ukierunkowanych na sukces rynkowy firmy.

Przykładowe pytania na jakie znajdziemy odpowiedź wykonując analizę strategiczną firmy:

Przykładowe pytania na jakie znajdziemy odpowiedź wykonując analizę strategiczną firmy:
 • Ikona do - Jak wygląda firmy na tle rynku i konkurencji?
  Jak wygląda firmy na tle rynku i konkurencji?
 • Ikona do - Jakie zasoby i potencjał marketingowy posiada firma?
  Jakie zasoby i potencjał marketingowy posiada firma?
 • Ikona do - Jakie zadania należy zaplanować w dłuższym terminie?
  Jakie zadania należy zaplanować w dłuższym terminie?
 • Ikona do - Jakich narzędzi użyć, aby działania były efektywne?
  Jakich narzędzi użyć, aby działania były efektywne?
 • Ikona do - Jakie działania są wykonywane nieprawidłowo lub nieefektywnie?
  Jakie działania są wykonywane nieprawidłowo lub nieefektywnie?
 • Ikona do - Jakie decyzje i działania należy podjąć od razu, by przyniosły szybki efekt?
  Jakie decyzje i działania należy podjąć od razu, by przyniosły szybki efekt?
 • Ikona do - W jakich aspektach może obiektywnie przewyższać konkurencję?
  W jakich aspektach może obiektywnie przewyższać konkurencję?

Proces realizacji analizy strategicznej

Opracowanie analizy strategicznej, która skutecznie wskaże obszary do optymalizacji w firmie składa się z kilku etapów:

Warsztaty

Współpracę rozpoczynamy od warsztatu prowadzonego online, na którym poznajemy firmę, jej produkty i usługi. Rozmawiamy o rynku i konkurencji, wyzwaniach marketingowych oraz celach.

Opracowanie analizy wymaga ścisłej współpracy klienta z agencją dlatego w trakcie prac nad dokumentem przeprowadzane są liczne konsultacje oraz dodatkowe spotkania warsztatowe.

1
1
Warsztaty
Warsztaty

Analizy & Audyty

Po przeprowadzeniu warsztatów rozpoczynamy działania analityczne. Punktem wyjściowym jest zrozumienie jak wygląda rynek, konkurencja i jak na tym tle wypada audytowana firma. Wszystko po to, aby precyzyjnie wskazać miejsca wymagające usprawnienia, ale też wychwycić słabe punkty konkurencji i te obszary przedsiębiorstwa, które mają największy potencjał.

Rodzaj i zakres analiz czy audytów dostosowywane są względem danej firmy oraz celom, jakim mają służyć, przykładowo:

 • Analiza komunikacji marketingowej konkurencji
 • Analiza celów marki
 • Analiza SWOT
 • Analiza 7P (product, price, promotion, place, physical evidence, process, people)
 • Audyt komunikacji wizualnej
2
2
Analizy & Audyty
Analizy & Audyty

Raport analityczny

Ostatnim etapem działań jest wypracowanie raportu analitycznego, który przyjmie postać dokumentu zawierającego wyniki analiz i wskaże obszary w firmie wymagające natychmiastowych działań naprawczych oraz pokaże kierunki dalszych działań i rozwoju. Raport jest swego rodzaju planem działań, pokazującym dalsze kierunki rozwoju firmy.

 

Ile kosztuje Analiza Strategiczna Firmy?

 

Inwestycja w podstawową analizę strategiczną jest zależna od czasu w jakim ma być przeprowadzona. To Ty wybierasz tempo naszej pracy:
2 miesiące x 3 800 zł lub 1 miesiąc x 7 600 zł

3
3
Raport analityczny
Raport analityczny

Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie

Opracujemy dla Twojej firmy strategię prowadzącą do sukcesu rynkowego. Dowiedz się jakie cele biznesowe można zrealizować dzięki strategi. Umów się na bezpłatną konsultację z nami.

Bezpłatna konsultacja

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Twoja firma powinna skorzystać z analizy strategicznej z kilku powodów:

   

  1. Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron: Analiza strategiczna pozwala na rzetelne zrozumienie, w jaki sposób Twoja firma funkcjonuje na rynku. Dzięki temu możesz precyzyjnie określić jej mocne i słabe strony, co pomaga podjąć działania naprawcze i wykorzystać potencjał do maksimum.

   

  2. Określenie możliwości i zagrożeń: Analiza strategiczna pozwala na identyfikację zarówno szans, jak i zagrożeń, które mogą wpłynąć na działalność Twojej firmy. Poznanie otoczenia biznesowego w jakim działasz, pozwoli unikać niespodzianek i podejmować strategiczne decyzje.

   

  3. Wypracowanie efektywnych strategii: Na podstawie analizy strategicznej możesz opracować spójne i efektywne strategie działania dla Twojej firmy. Dzięki temu podejmowane decyzje są oparte na rzetelnych danych, co minimalizuje ryzyko i zwiększa szanse na sukces.

   

  4. Konkurencyjna przewaga: Analiza strategiczna pozwala poznać rynek i konkurencję, co pozwala na wypracowanie konkurencyjnej przewagi dla Twojej firmy. Zrozumienie, w jaki sposób działa konkurencja i w jaki sposób możesz się od niej wyróżnić, daje Ci przewagę na rynku.

   

  5. Planowanie na przyszłość: Analiza strategiczna to narzędzie, które pozwala spojrzeć w przyszłość i zaplanować długoterminowy rozwój Twojej firmy. Pozwala na precyzyjne określenie celów i ścieżki do ich osiągnięcia, co przekłada się na stabilność i rozwój biznesu w długim okresie czasu.

 •  

  Tak, analiza strategiczna jest równie ważna i przydatna dla małych i średnich firm, jak dla dużych przedsiębiorstw. Wielkość firmy nie ma wpływu na jej potrzebę dokładnej analizy strategicznej. Oto powody, dla których analiza strategiczna jest ważna również dla małych i średnich firm:

   

  1. Wykorzystanie potencjału: Małe i średnie firmy często posiadają duży potencjał wzrostu, ale mogą mieć ograniczone zasoby i możliwości. Analiza strategiczna pozwala zidentyfikować niewykorzystane możliwości i wskazać, jak najlepiej je wykorzystać, aby osiągnąć szybki i zrównoważony wzrost.

   

  2. Konkurencyjność: Rynek dla małych i średnich firm może być równie konkurencyjny jak dla dużych graczy. Analiza strategiczna pozwala zrozumieć otoczenie biznesowe, konkurencję i zmieniające się trendy, co pozwala na skuteczne konkurowanie na rynku.

   

  3. Unikanie ryzyka: Działalność małych i średnich firm może być bardziej narażona na ryzyko, ze względu na ograniczone zasoby i zdolności do absorpcji strat. Analiza strategiczna pomaga identyfikować potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie działania prewencyjne.

   

  4. Długoterminowy rozwój: Dla małych i średnich firm ważne jest nie tylko przeżycie na rynku, ale także długoterminowy rozwój i zrównoważony wzrost. Analiza strategiczna pozwala określić cele długoterminowe i opracować plan działania, który przyczyni się do trwałego rozwoju firmy.

   

  5. Efektywność i efektywność działań: Małe i średnie firmy często muszą działać efektywnie, aby wykorzystać swoje zasoby w optymalny sposób. Analiza strategiczna pozwala na identyfikację najbardziej efektywnych strategii i podejść, co pozwala osiągać lepsze wyniki przy mniejszych nakładach.

   

  Podsumowując, analiza strategiczna jest dla małych i średnich firm równie ważna jak dla dużych firm, ponieważ pomaga w identyfikacji szans i zagrożeń, wypracowaniu skutecznych strategii, osiągnięciu konkurencyjnej przewagi i zaplanowaniu długoterminowego rozwoju.

 •  

  Twoja firma będzie czerpać wiele korzyści z wykonanej analizy strategicznej. Oto kilka z nich:

   

  1. Lepsze zrozumienie otoczenia biznesowego: Analiza strategiczna pozwoli Twojej firmie lepiej zrozumieć otoczenie, w którym działa, w tym konkurencję, trendy rynkowe, zmieniające się preferencje klientów i regulacje branżowe. Dzięki temu będziesz bardziej świadomy/a zagrożeń i szans, co pozwoli na podejmowanie lepiej ugruntowanych decyzji.

   

  2. Identyfikacja mocnych i słabych stron: Analiza strategiczna pozwoli zidentyfikować mocne strony Twojej firmy, które można wykorzystać do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie ujawni słabe strony, które należy poprawić, aby zminimalizować ryzyko i poprawić efektywność działania.

   

  3. Określenie celów i strategii: Analiza strategiczna pomoże Twojej firmie określić jasne i realistyczne cele, które będą napędzać rozwój i wzrost. Na tej podstawie zostaną wypracowane odpowiednie strategie, które pozwolą osiągnąć te cele.

   

  4. Zoptymalizowanie alokacji zasobów: Analiza strategiczna pozwoli na dokładniejsze zrozumienie, które obszary działalności przynoszą największy zwrot z inwestycji. Dzięki temu będziesz w stanie zoptymalizować alokację zasobów, tak aby skupić się na najbardziej obiecujących obszarach.

   

  5. Zwiększenie konkurencyjności: Dobre zrozumienie swoich mocnych i słabych stron oraz konkurencyjnej sytuacji na rynku pozwoli Twojej firmie na opracowanie strategii, które pozwolą Ci konkurować skutecznie i wyprzedzać konkurencję.

   

  6. Rozwój i długoterminowy sukces: Analiza strategiczna pomoże Twojej firmie opracować plany rozwoju, które będą oparte na realistycznych danych i długoterminowej wizji. Dzięki temu będziesz w stanie osiągnąć trwały sukces na rynku.

   

  7. Lepsza adaptacja do zmian: W trudnym i dynamicznym środowisku biznesowym, analiza strategiczna pozwoli Twojej firmie lepiej przewidywać zmiany i szybciej się do nich adaptować. To zwiększy zdolność Twojej firmy do przetrwania i rozwijania się nawet w trudnych okolicznościach.

   

  Podsumowując, wykonana analiza strategiczna przyczyni się do lepszego zrozumienia otoczenia biznesowego, zaplanowania skutecznych strategii, zoptymalizowania alokacji zasobów i zwiększenia konkurencyjności Twojej firmy. Będziesz w stanie lepiej przewidywać i dostosowywać się do zmian, co wpłynie na długoterminowy sukces Twojego przedsiębiorstwa.

  Bezpłatna konsultacja

  Zastanawiasz się, jak zwiększyć sprzedaż w firmie i jednocześnie skutecznie budować markę? Być może potrzebujesz porozmawiać o marketingu lub efektywnej strategii biznesowej? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji eksperckiej – zadaj nam dowolne pytanie, a nasi eksperci bezpłatnie przedstawią Ci rozwiązania i kierunki marketingowe, które będą realizować cele biznesowe Twojej firmy. Wypełnij formularz, aby umówić się w dogodnym dla Ciebie terminie na konsultację.