Nasze kompetencje marketingowe i wiedzę jak zwiększać sprzedaż w firmach udostępniamy klientom na każdym etapie współpracy. Dzielimy się nimi również w formie audytów i szkoleń.

Nawet najlepsza reklama potrzebuje do osiągnięcia sukcesu właściwego fundamentu marketingowego oraz personelu, który wie, czuje i rozumie proces zdobywania klientów. Szerokie spektrum audytów umożliwia opracowanie działań poprawiających efektywność firmy. Dopełnieniem procesu jest przeszkolenie pracowników, aby potrafili wykorzystywać informacje i metody wynikające ze wskazówek marketingowych w praktyce.

OFERTA

  • AUDYT UX – Analiza istniejącego serwisu internetowego pod kątem podniesienia współczynnika konwersji. Jej efektem jest dostosowanie witryny do oczekiwań klientów oraz do sposobu poruszania się użytkowników po stronie, tak aby wywołać u nich właściwą reakcję: zamówienie, kontakt, zapytanie.

  • SZKOLENIE SOCIAL MEDIA – Cykl spotkań przekazujących umiejętność codziennej obsługi relacji społecznościowych w danej firmie.

  • AUDYT MARKETINGOWY – Dostarcza wiedzy o firmie, rynku i konkurencji. Identyfikuje bariery rozwojowe i sprzedażowe. Nadaje kierunek działaniom poprawiającym sprzedaż i budowanie wartości firmy.

  • AUDYT IDENTYFIKACJI FIRMY – Prowadzi do określenia założeń jak firma powinna być postrzegana emocjonalnie, aby osiągnąć sukces rynkowy. Prowadzi do zredefiniowania filozofii firmy: misji, wizji i wartości pod kątem wywoływania pożądanych emocji u odbiorców.

Jeśli potrzebujesz audyt lub szkolenie dla swojej firmy, skontaktuj się z nami.