fbpx
Zamów warsztat
Warsztat strategiczny

Warsztat strategiczny

W pewnym momencie rozwoju firmy większość przedsiębiorców trafia na przeszkody, których przezwyciężenie wymaga więcej niż świetnej intuicji biznesowej i znajomości własnej branży. Metody, które kiedyś były skuteczne, przestają przynosić oczekiwane rezultaty. Rynek może się kurczyć, a coraz bardziej agresywni konkurenci zabierać klientów. Tylko chłodna ocena sytuacji, identyfikacja problemów i wyznaczenie drogi do ich przezwyciężenia pozwalają na dalszy rozwój  firmy i osiąganie celów biznesowych.

Czytaj więcej

Zwiększ efektywność marketingu - zdobywaj więcej klientów

Przedsiębiorcy i menedżerowie często intuicyjnie rozumieją źródła pogarszających się wyników swojej firmy, ale zrozumienie problemu to dopiero początek drogi. Warsztat strategiczny pozwoli Ci nie tylko na głęboką analizę przyczyn, ale przede wszystkim na wyznaczenie konkretnych, skutecznych działań naprawczych. Dzięki niemu możesz uniknąć długotrwałego pogorszenia kondycji firmy, a nawet jej upadłości.

Im szybciej zostanie postawiona diagnoza i wskazane środki zaradcze, tym prędzej można liczyć na poprawę sytuacji i powrót
na szybką ścieżkę rozwoju firmy.

Stań przed wyzwaniami i przekształć je w możliwości

Warsztat strategiczny ma na celu wskazanie optymalnej drogi jaką powinna podążać firma – jakie działania podjąć – aby obrać właściwy kierunek na sukces rynkowy. Tylko zewnętrzni eksperci, mający doświadczenie strategiczno-marketingowe z szerokiego przekroju branż, mogą w pełni obiektywnie ocenić sytuację i wskazać rozwiązania – ścieżkę postępowania.

W trakcie Warsztatu Strategicznego identyfikujemy wyzwania, problemy lub braki w zasobach, które stanowią kluczowe przeszkody na drodze rozwoju – wszystko po to, aby działania naprawcze przyniosły jak najszybszy i trwały efekt. Na przykład:

audytujemy obecne działania marketingowe, identyfikując te, które są nieefektywne i wymagają zmian;

analizujemy sytuację rynkową i zachowania konkurentów, aby zrozumieć otoczenie, w którym funkcjonuje Twoja firma;

badamy zasoby i potencjał sprzedażowy Twojej firmy, wskazując,
jak je maksymalnie wykorzystać;

wskazujemy decyzje i działania, które należy podjąć w krótkim i długim horyzoncie czasowym, aby Twoja firma osiągnęła sukces.

Proces realizacji Warsztatu Strategicznego

Jak przebiegają prace?

Etap I - Spotkanie startowe

Współpracę rozpoczynamy od sesji online z klientem, podczas której poznajemy firmę, jej ofertę, grupy docelowe oraz problemy na które napotyka. Przed spotkaniem zapoznajemy się z podstawowymi informacjami o firmie, jej komunikacją, sprawdzamy informacje o branży, trendach czy specyficznych problemach. Podczas spotkania rozmawiamy sytuacji firmy, rynku i konkurencji, wyzwaniach marketingowych oraz celach biznesowych. Doprecyzowujemy oczekiwania względem Warsztatów. W kilka dni po spotkaniu przygotowujemy i przesyłamy do zatwierdzenia dokument – podsumowanie informacji o projekcie. Dzięki temu wszyscy Interesariusze Warsztatu mają dostęp do usystematyzowanych oraz zweryfikowanych informacji i ustaleń.

Przeprowadzenie analiz i wypracowanie propozycji działań wymagają aktywnej współpracy klienta i agencji – dlatego w trakcie prac przewidujemy możliwość dodatkowych konsultacji i warsztatów. Poszczególne dokumenty etapowe są przesyłane do klienta do naniesienia ew. informacji zwrotnej.

1
1
Etap I - Spotkanie startowe
Etap I - Spotkanie startowe

Etap II - Analiza strategiczna | propozycje rozwiązań

W oparciu o dostępne informacje oraz własne badania identyfikujemy główne przeszkody, które stoją na drodze podniesienia efektywności marketingowo-sprzedażowej. Zakres analiz i audytów jest dostosowywany do specyfiki firmy. Najczęściej zaczynamy od przeglądu tożsamości marki oraz jakie błędy popełnia na poziomie komunikacji wartości i języka korzyści, czy właściwie wykorzystuje narzędzia komunikacji, czy ma dobrze usystematyzowaną strukturę oferty, architekturę marki itp. Identyfikujemy zarówno krytyczne błędy strategiczne, jak i niektóre detale do łatwej naprawy.

Efektem prac jest raport strategiczny, który ma postać dokumentu zawierającego wyniki analiz i wnioski. Wskazuje obszary w firmie wymagające natychmiastowych działań naprawczych oraz pokazuje sugerowane kierunki dalszych działań i rozwoju. Raport ma też wymiar strategiczny  – wskazuje obszary o największym potencjale, które mogą być zagospodarowane przez firmę oraz narzędzia osiągania wyznaczonych celów. Raport zawiera mapę drogową wyznaczającą kolejność realizacji poszczególnych zadań strategicznych.

2
2
Etap II - Analiza strategiczna | propozycje rozwiązań
Etap II - Analiza strategiczna | propozycje rozwiązań

Etap III - Spotkanie podsumowujące

Przygotowany dokument analityczny, propozycje rozwiązań i scenariusz działań strategicznych wymagają omówienia – prezentacji Interesariuszom po stronie klienta. Podczas spotkania online wyjaśniamy szczegóły i możliwe opcje dalszego postępowania, oraz ew. dodatkowe wskazówki. Często przedstawiamy zalecenia typu “quick wins” – proste do wdrożenia działania, które pomagają szybko osiągnąć widoczne efekty, lub przejść na skróty do realizacji zadań strategicznych.

Wszystkie dokumenty są przygotowywane w formie, która może być udostępniana dowolnym podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym. Proponowane działania mogą być realizowane zarówno we współpracy z nami jak i dowolną profesjonalną agencją lub we własnym zakresie.

3
3
Etap III - Spotkanie podsumowujące
Etap III - Spotkanie podsumowujące

Najczęściej deklarowane przez klientów korzyści
z Warsztatu Strategicznego:

Trafne zdefiniowanie rzeczywistych przeszkód marketingowo – sprzedażowych

Wskazanie narzędzi rozwiązania problemów i pomysłów na ekspansję firmy

Opracowanie mapy drogowej – kolejności zadań strategicznych
do realizacji;

Usystematyzowanie intuicji marketingowych w firmie i scalenie ich z wiedzą ekspercką

Jesteś zainteresowany Warsztatem strategicznym?
Umów się na bezpłatną konsultację, aby o tym porozmawiać.

Bezpłatna konsultacja

    Bezpłatna konsultacja

    Zastanawiasz się, jak zwiększyć sprzedaż w firmie i jednocześnie skutecznie budować markę? Być może potrzebujesz porozmawiać o marketingu lub efektywnej strategii biznesowej? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji eksperckiej – zadaj nam dowolne pytanie, a nasi eksperci bezpłatnie przedstawią Ci rozwiązania i kierunki marketingowe, które będą realizować cele biznesowe Twojej firmy. Wypełnij formularz, aby umówić się w dogodnym dla Ciebie terminie na konsultację.