Sukces naszych klientów opieramy na solidnej podstawie analizy marketingowej. To najskuteczniejszy sposób osiągania celów biznesowych stawianych przed firmą.

Właściwe zarządzanie marketingowe jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie firmy i jej produktów. Stąd kompetencje naszych specjalistów od rynku są do dyspozycji klientów na każdym etapie współpracy. Każdy z realizowanych projektów jest nadzorowany przez specjalistę marketingu z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów sprzedażowych setek firm z różnych branż.

STRATEGIA MARKETINGOWA – ETAPY

1. Audyt marketingowy:

– określenie celów biznesowych i KPI
– marketingowe zdefiniowanie produktu
– zdefiniowanie i analiza konkurencji
– zdefiniowanie grup docelowych (segmentacja)
– targetowanie: identyfikacja kluczowych grup docelowych
– stworzenie “person” dla każdej z grup
– pozycjonowanie: atrybuty, USP, wartość dla klienta, key message
– przygotowanie podstawowej matrycy SWOT
– marketing mix – analiza elementów 7P

2. Opracowanie briefu marketingowego:

– scalenie kluczowych dla projektu biznesowego informacji i analiz
– wypracowanie zaleceń i wytycznych core marketingu
– opracowanie dokumentu podsumowującego: briefu

3. Opracowanie wytycznych strategii promocji:

– wyznaczenie poszczególnych celów reklamowych
– opracowanie listy dostępnych narzędzi (ATL, BTL)
– selekcja kanałów dotarcia: możliwości, koszty
– ustalenie i zdefiniowanie budżetów
– propozycje zakresu działań reklamowych

4. Sporządzenie końcowego dokumentu – strategii marketingowej

Dla kogo jest ta oferta? – Dla każdej firmy z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które chcą wprowadzić skuteczny marketing do firmy, zaplanować cele biznesowe i opracować strategię sprzedaży.

PRODUKTY MARKETINGOWE

  • ANALIZA MARKETINGOWA – Badanie firmy i otoczenia rynkowego pod kątem skuteczności realizowanego przez nas zadania. Analiza produktów, klientów, konkurencji, celu biznesowego i wypracowanie najskuteczniejszego sposobu osiągnięcia celu.

  • AUDYT MARKETINGOWY – Zewnętrzna analiza problemów marketingowych w firmie. Uzupełnia kompetencje zatrudnionych marketingowców lub zastępuje zatrudnienie pracownika o właściwych kwalifikacjach i doświadczeniu. Daje solidną podstawę nakierowania firmy na osiągnięcie sukcesu przez zaspokajanie potrzeb klientów w otoczeniu silnej konkurencji.

  • STRATEGIA MARKETINGOWA – Wypracowanie szczegółowych wskazówek i planów działań – co i jak należy zrobić, aby firma rozwijała się i osiągała zamierzone cele biznesowe.

  • STRATEGIA PRODUKTU – Opracowanie wytycznych jakie działania należy podjąć, aby z sukcesem wejść z produktem / usługą na rynek lub poprawić wskaźniki sprzedaży istniejącego produktu.

Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia marketingowego, chcesz zwiększyć sprzedaż produktów lub usług, skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Umów się z nami na bezpłatną konsultację. Porozmawiajmy o marketingu 3.0 i strategiach skazanych na sukces.

Wybrane realizacje