Marketing strategy

Marketing strategy

Wg badań firmy, które opracowały strategię marketingową zwiększyły skuteczność swoich kampanii sprzedażowych o ponad 313%!

Przedsiębiorcy wyznaczający jasne cele (SMART) mają o ponad 376% większe szanse na ich realizację niż Ci, którzy tego nie robią. Spośród tych odnoszących sukces prawie 70% firm zrealizowało większość celów, a 10% osiągnęło je wszystkie.

Czytaj więcej

Przykładowe cele, jakie może realizować strategia

Ikona do - Wzrost zysku lub obrotu firmy

Wzrost zysku lub obrotu firmy

Strategia zwiększenia rentowności i obrotu firmy przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejących zasobów ludzkich i produkcyjnych.

Ikona do - Wzrost sprzedaży produktów

Wzrost sprzedaży produktów

Strategia budowania lejków marketingowo-sprzedażowych nastawionych na zautomatyzowany proces sprzedaży produktów.

Ikona do - Wzrost świadomości marki

Wzrost świadomości marki

Strategia pozycjonowania firmy mająca na celu budowę marki oraz przewag konkurencyjnych w określonym segmencie rynku.

Ikona do - Wzrost sprzedaży usług

Wzrost sprzedaży usług

Strategia wypracowania dodatkowej wartości dla klienta celem zmaksymalizowania wyników sprzedażowych usług.

Strategia to podstawa każdego biznesu

Strategia to podstawa każdego biznesu

Strategia marketingowa opracowana przez JAAQOB to kompletny plan prowadzący firmę krok po kroku do realizacji założonych celów: biznesowych, marketingowych, komunikacyjnych, mediowych.

Strategię powinna mieć każda firma, niezależnie czy jest znaną marką, czy dopiero chce być znana. Istnieje błędne przekonanie, że strategie są tylko dla dużych firm, tymczasem to właśnie małe i średnie firmy mają zazwyczaj największy potencjał szybkiego wzrostu, liczonego w dziesiątkach, a czasem nawet setkach procent w skali roku.

Strategia to podstawa każdego biznesu

Proces tworzenia Strategii

Opracowanie strategii, która będzie skutecznie realizować zakładane cele biznesowe składa się z pięciu etapów:

Warsztaty

Współpracę rozpoczynamy od warsztatu prowadzonego online, na którym poznajemy firmę, jej produkty i usługi. Rozmawiamy o rynku i konkurencji, wyzwaniach marketingowych oraz celach.

Tworzenie strategii wymaga ścisłej współpracy klienta z agencją dlatego w trakcie prac nad dokumentem przeprowadzane są liczne konsultacje oraz dodatkowe spotkania warsztatowe.

1
1

Warsztaty

Warsztaty

Analizy i audyty

Profesjonalny marketing opiera się w dużej mierze na analizach, badaniach i audytach. Punktem wyjściowym jest zrozumienie jak wygląda rynek, konkurencja i jak na tym tle wypada nasza firma. Wszystko po to, aby opracować strategię, która precyzyjnie uderzy w słabe punkty konkurencji i pokaże unikalną wartość naszych usług / produktów klientom.

Ogromną zaletą przeprowadzania analiz przez JAAQOB jest postrzeganie szerszego kontekstu sytuacji i potencjału do wykorzystania, W ten sposób często podpowiadamy, jak można wykorzystać dodatkowe atrybuty wyróżniające firmę, które pozwolą nam wyprzedzić konkurencję.

Rodzaj i zakres analiz czy audytów dostosowywane są względem danej firmy oraz celom, jakim mają służyć. W ramach prac nad strategią mogą być przeprowadzane na przykład:

 • Analiza komunikacji marketingowej konkurencji
 • Analiza SWOT
 • Audyt komunikacji wizualnej i marketingowej firmy
 • Audyt stron WWW
2
2

Analizy i audyty

Analizy i audyty

Ustalenie celów

Kolejnym krokiem w drodze po sukces rynkowy jest precyzyjne zdefiniowanie celów jakie chcemy zrealizować. Cele biznesowe, marketingowe i komunikacyjne muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości firmy. Przemyślany i dobrze opracowany plan strategiczny ma za zadanie prowadzić firmę do realizacji celów przy jednoczesnej automatyzacji procesów sprzedażowych i marketingowych.

Planujemy cele korzystając z modelu – S.M.A.R.T

 • SPECIFIC – skonkretyzowany
 • MEASURABLE – mierzalny
 • ACHIEVABLE – osiągalny
 • RELEVANT – istotny
 • TIME-BOUND – określony w czasie
3
3

Ustalenie celów

Ustalenie celów

Strategia pozycjonowania rynkowego

Mając już wiedzę o tym co wyróżnia nas na tle konkurencji, jak aktualnie wygląda sytuacja na rynku i jakie cele chcemy zrealizować przechodzimy do etapu strategii pozycjonowania rynkowego marki. Chodzi o określenie, jaką pozycję w świadomości klienta ma mieć nasza marka. Z czym ma się mu kojarzyć, jakie ma mieć względem niej przekonania i wyobrażenia.

Na tym etapie planujemy strategicznie pozycję naszej marki względem rynku. Opracowujemy wytyczne, które posłużą w tworzeniu komunikacji firmy, tak aby np. wyróżnić nasz produkt / usługę. Jest to pewnego rodzaju określenie taktyki komunikacji o marce, nastawionej na osiągnięcie celów.

Działania, które są wykonywane na tym etapie:

 • Omówienie założeń marketing-mixu (7P – product, price, place, promotion, people, physical evidence, processes)
  Segmentacja (zdefiniowanie istniejących grup docelowych)
 • Targetowanie (sprecyzowanie, na których grupach docelowych najbardziej nam zależy i jakie są ich cechy szczególne)
 • Opracowanie proto-person / person (określenie kim są modelowi klienci)
 • USP / BVP (zdefiniowanie wyróżniających cech marki, które przyciągną klientów)
 • Customer Journey Map (mapa interakcji klienta z naszą marką)

Na tym etapie, w zależności od potrzeb danej firmy, pomagamy też w doborze narzędzi oraz zaplanowaniu procedur dla handlowców, oraz ustawieniu lejków sprzedażowych tak, aby dążyć do automatyzacji i efektywności działań.

Dobrze ustawiona sprzedaż to taka, która jest przede wszystkim przewidywalna i zapewnia stały dostęp do nowych klientów / zleceń, a całość działa w oparciu o zautomatyzowane procesy sprzedażowe.

4
4

Strategia pozycjonowania rynkowego

Strategia pozycjonowania rynkowego

Plan strategiczny

Ostatnim etapem opracowywania strategii jest rozpisanie planu akcji, który poprowadzi firmę do realizacji celów w określonym czasie przy użyciu określonych działań, narzędzi i promocji.

Plan strategiczny to swego rodzaju mapa prowadząca krok po kroku do celu w jak najkrótszym czasie, przy użyciu możliwie jak najtańszych zasobów niezbędnych do realizacji planu. Na tym etapie kończy się zakres zlecenia opracowania strategii i to klient decyduje czy będzie wdrażał strategię samodzielnie, czy z pomocą agencji.

Jesteśmy grupą spółek strategiczno-kreatywnych i pomagamy skutecznie wdrażać strategie firm od A do Z. Jeśli zostanie podjęta decyzja o opracowaniu strategii przez naszą firmę pomożemy w kompleksowym jej wdrożeniu w życie.

5
5

Plan strategiczny

Plan strategiczny

Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie

Opracujemy dla Twojej firmy strategię prowadzącą do sukcesu rynkowego. Dowiedz się jakie cele biznesowe można zrealizować dzięki strategi. Umów się na bezpłatną konsultację z nami.

Dlaczego warto podjąć współpracę?

Dlaczego warto podjąć współpracę?

Dlaczego warto podjąć współpracę?

Działamy na rynku ponad 16 lat. Pracujemy z małymi, średnimi ale też z największymi firmami. Znamy procesy strategiczne największych firm i znanych marek od kuchni, ponieważ pracujemy z nimi na co dzień.

Nasza wiedza to nie tylko akademicka teoria ale przede wszystkim lata doświadczeń wypracowane z największymi. Strategię, którą opracujemy dla Ciebie będzie na poziomie strategii największych firm tylko dostosowana do skali twojego biznesu.

W miesięczniku Forbes nasz CEO Przemysław Jończyk opowiada o wpływie pandemii na działania strategiczne firm.

Kliknij, aby pobrać artykuł
W miesięczniku Forbes nasz CEO Przemysław Jończyk opowiada o wpływie pandemii na działania strategiczne firm.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czas opracowania strategii marketingowej zależny od wielu czynników m.in. od dynamiki współpracy klientów z naszą agencją. Średni czas opracowania strategii wynosi między 3 a 4 miesiące.

 • Wg badań przeprowadzonych przez firmę CoSchedule opracowanie strategii marketingowej zwiększa szanse na sukces rynkowy o ponad 313% względem firm, które nie posiadają żadnego planu. Jednocześnie sama strategia nie gwarantuje sukcesu, ponieważ wymagane jest wdrożenie planu marketingowego (tzw. egzekucja strategii marketingowej) skierowanego na realizację celów biznesowych.

 • Większość przedsiębiorców powtarza to samo: nasza branża jest specyficzna i nasz rynek jest wyjątkowo trudny. Wynika to z tego, że nie ma łatwych rynków bo jeśli taki się pojawia to zaraz zostaje wypełniony przez firmy.

  Tworzenie strategii to proces, który ma zastosowanie do każdej branży w każdych warunkach niezależnie czy firma zatrudnia 20 czy 2000 osób. Co najważniejsze jako firma zewnętrzna mamy zwykle bardziej neutralny punkt widzenia niż właściciele firm, po prostu trudno być obiektywnym samemu oceniając swoją firmę i często w ten sposób nie dostrzegamy rzeczy, które zauważy ktoś z zewnątrz.