Audyt UX inaczej analiza ekspercka to badanie istniejącego serwisu internetowego prowadzące do zwiększenia jego efektywności. Jest podstawą do wprowadzania zmian i ulepszania strony www, zgodnie z oczekiwaniami użytkowników.Czasem prowadzi do decyzji o całkowitej przebudowie witryny internetowej.

Nasze audyty UX pozwalają na osiągnięcie korzyści z optymalizacji nakierowanej na zwiększenie konwersji i pozyskanie klienta. Badania użyteczności strony przeprowadzają eksperci marketingu internetowego – znający zarówno problemy biznesowe jak i zachowania i percepcję użytkowników – ich sposób korzystania z internetu oraz proces podejmowania decyzji.

Metodologia

Pierwszym etapem audytu jest analiza aktualnej strategii marketingowej klienta bądź naświetlenie jej założeń ramowych.

Przede wszystkim zdefiniowanie jakie cele są stawiane przed obecnością firmy w internecie, do jakich klientów chce dotrzeć i z jakich korzysta form reklamy. Na przykład czy planowana jest kampania Google AdWords lub zaawansowana optymalizacja SEO.

Nasze pytania i wywiady z klientem pomagają określić profil użytkownika, na którym należy się skupić przeprowadzając analizę interfejsu strony internetowej, nawigacji, struktury informacji i testów pod kątem użyteczności, aby określić co warto zrobić bądź poprawić na stronie.

Najczęściej audyt UX bazuje na dwóch skutecznych metodach z tego zakresu, danych z Google Analytics oraz wiedzy naszych ekspertów UX. Pierwsza to analiza heurystyczna (heuristic evaluation), która opiera się na badaniu heurystyk czyli zasad i wskazówek opracowanych m.in. przez Nielsena i Molicha pozwalających na ocenę pod względem użyteczności. Druga z nich to analiza poznawcza (cognitve walkthrough), to technika w której analityk wciela się w rolę użytkownika i realizuje krok po kroku kolejne czynności badają w ten sposób poszczególne procesy na stronie.

Cel audytu

Efektywność witryny internetowej jest wypadkową współdziałania kilku warstw – składających się na końcowy efekt: zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym, , nawiązanie kontaktu email, założenie konta w serwisie B2B, wysłanie formularza kontaktowego, telefon czy dowolną inną pożądaną reakcję prowadzącą do zwiększenia liczby konwersji.Etapy analizy użyteczności:

1 Warstwa danych i informacji

Analiza dotyczy sposobu organizacji prezentowanych treści, prezentacji i argumentów. Dobry serwis internetowy musi posiadać architekturę informacji podporządkowaną osiągnięciu celu, zaś użytkownik odwiedzający stronę musi otrzymać to, czego oczekuje. Jednocześnie struktura kategorii serwisu powinna go prowadzić zgodnie ze właściwym schematem podejmowania decyzji, zwykle zbieżnym z fazami lejka sprzedażowego: zainteresowanie – przekonanie – decyzja – lojalność.

2 Warstwa logiczna

Tu audyt użyteczności obejmuje przede wszystkim użyteczność witryny web, korzystanie z wbudowanych aplikacji i funkcjonalności oraz sposobu nawigacji. Sprawdzamy czy zastosowane rozwiązania pozwalają na intuicyjne poruszanie się po stronie zarówno w wersji desktop jak i mobile.

Analizy dotyczą także sposobu korzystania z zaimplementowanych funkcji – programów odpowiedzialnych za obsługę poszczególnych interakcji w przeglądarce. Usability jest jednym z kluczowych aspektów audytu. Dotyczy zaspokajania potrzeb internauty związanych z jego oczekiwaniami – do czego potrzebuje strony, na którą trafił.

Problemy rozpoznajemy poprzez osadzenie stosownych kodów śledzących zachowanie na stronie i na bazie własnego doświadczenia w projektowaniu zorientowanym na użytkownika. (User Centered Design). Korzystając z narzędzia jakim są nagrania video jesteśmy w stanie określić jakie ukryte błędy logiczne zawiera strona – tą metodą patrzymy na stronę oczami rzeczywistego usera. Architektura informacji i sposób korzystania z serwisu internetowego składają się na doświadczenie użytkownika – User Experience (UX) – będący głównym elementem zakresu heurystyk naszych ekspertów.

3 Warstwa prezentacji

Sprzedaż usług lub produktów wiąże się dzisiaj nie tylko z trafieniem właściwymi argumentami do końcowego odbiorcy. Zależy przede wszystkim od działań nakierowanych na wywołanie określonych emocji i zaangażowania. Design – projekt musi spełniać rolę narzędzia wywoływania pożądanych skojarzeń: zaufania, ekskluzywności, profesjonalizmu lub dowolnie innych określonych przez marketing danego biznesu. Z kolei testy UI (User Interface) skupiają się wokół poprawności graficznej, czytelności i dopasowania do grupy docelowej.

Audyt UX uwzględnia jaki wpływ mają poszczególne elementy graficzne na percepcję i zachowanie usera. Jakie wywołują skojarzenia i emocje i czy stylistyka jest spójna z całością koncepcji marketingowej.

Wykorzystanie badań fokusowych i podobnych metod jest uznawane – jako metoda badawcza – za najbardziej miarodajne, lecz jest związane z wysokimi kosztami. Nasze doświadczenie w zakresie projektowania i realizacji efektywnych serwisów i stron internetowych pozwala nam diametralnie ograniczyć koszty, wykorzystując do tych celów przede wszystkim naszą wiedzę ekspercką.

Nasze usługi audytorskie prowadzimy w oparciu o rzetelną wiedzę i wieloletnią praktykę. Pozyskane dane analityczne prowadzą do badań i testów mających na celu ograniczenie błędów mających wpływ na konwersję. Co za tym idzie – otwierającymi możliwość stworzenia takich interakcji z użytkownikami, aby serwis działał zgodnie z najlepszymi standardami optymalizacji.

Raport - co daje audyt UX

Raport analityczny, będący końcowym wynikiem audytu UX, przedstawia zarówno diagnozę strony www, pozwalającą określić listę elementów do poprawy, jak i sugerowane zmiany. Ich wdrożenie zależy od priorytetów poszczególnych celów zdefiniowanych w firmie i przyjętych zasad komunikowania się z rynkiem. Przy czym agencja audytująca może, ale nie musi być tą, która będzie przeprowadzać sugerowane w audycie zmiany.

Wybrane realizacje